Kulinarne, e-learningowe warsztaty oraz konkurs dla uczniów szkół gastronomicznych z całej Polski

I. ZAŁOŻENIA KONKURSU:

 1.Celem Konkursu jest edukacja w dziedzinie zawodowej - podnoszenie kwalifikacji

gastronomicznych oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat wartości polskiej wieprzowiny.

2. Udział w Konkursie jest nieodpłatny, Uczestnicy Konkursu nie ponoszą żadnych kosztów z

nim związanych.

3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gastronomicznych, tj. techników lub zasadniczych

szkół zawodowych, kształcących w zawodach gastronomicznych.

4. Szkoły biorące udział w konkursie zostały wybrane losowo po jednej z każdego województwa.

5. Uczestnicy podczas warsztatów mogą być autorem tylko jednej pracy – przystawka i danie główne.

6. W Konkursie mogą wziąć udział również uczniowie szkół gastronomicznych.

7. We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa.

8. Wszelkie informacje związane z realizacją Konkursu będzie można uzyskać kontaktując się na adres: bok@sztuka-miesa.pl

Informacje te będą też ogłaszane na stronie www.sztuka-miesa.com.pl

II. PRZEBIEG KONKURSU

I Etap:

Warsztaty dedykowane są do grup składających się do 15 osób w wieku 16-20 lat. Grupa może liczyć nie mniej niż 10 osób. Główny prowadzący e-warsztaty  znajdujący się w studio kulinarnym łączy się z dana szkołą (10-15 osób) poprzez szybkie łącze internetowe.  Szkoły biorące udział w warsztatach otrzymują od organizatora produkty spożywcze lub zwrot kosztów za produkty do gotowania oraz fartuchy. Uczestnicy mają za zadanie przygotowanie własnej interpretacji dwóch potraw (przystawka oraz danie główne) gdzie głównym składnikiem jest mięso wieprzowe.

Rozpoczynając warsztaty prowadzący demonstruje przygotowanie własnej interpretacji dań z wykorzystaniem wieprzowiny, omawia wykonanie dań oraz zastosowanych technik. Prowadzi interakcję i wyjaśnia zasady dobrego żywienia i obala mity na temat wieprzowiny.

Po prezentacji prowadzącego, uczestnicy wspólnie przygotowują swoją potrawę (która wcześniej została zgłoszona do organizatora). Czas warsztatów około 2 h. Uczestnicy omawiają przygotowanie potraw z zastosowaniem mięsa wieprzowego.

Po zakończeniu e-warsztatów w danej placówce edukacyjnej pojawia się relacja z przeprowadzonych warsztatów ( w tym opis, zdjęcia potraw, zdjęcia grupy) Na Facebooku, Instagram i You Tube. Aby dostać się do finału, każda grupa ma zadanie uzyskać jak najwięcej polubień i udostępnień. Im więcej reakcji na udostępniony materiał (post z własnej szkoły) tym bardziej rosną szanse szkoły aby dostać się do finału. Głosowanie będzie trwało do 7 dni od zakończenia wszystkich e-warsztatów z 16 szkołami. Przebieg zadania będzie dokumentowany i na bieżąco udostępniany w social mediach (Facebook, Instagram, You Tube). Każdy z uczestników biorących udział w I etapie otrzyma upominek kulinarny

II Etap - Finał

Finał odbędzie się we wskazanym przez Organizatora Konkursu profesjonalnym studio kulinarny. W finale wystąpią 3 ekipy/szkół, które zdobędą największą ilość polubień i udostępnień oraz udostępnień.

W finale konkursu główny prowadzący Szef Kuchni przedstawi własną interpretację dwóch potraw z wieprzowiny – przystawka i danie główne i przedstawi jej w formie bufetowej.

Uczestnicy finału również mają do przygotowania przystawkę i danie główne z polskiej wieprzowiny i przedstawiają je w formie bufetowej na 30 osób w porcjach degustacyjnych. Mogą przywieźć gotowe potrawy, a w profesjonalnym studio kulinarnym odgrzać je i zaserwować. Na całe zadanie każda szkoła ma 120 minut. Na kuchni może przebywać jednocześnie maksymalnie 5 osób, pozostałe osoby przygotowują  stół konsumpcyjny, serwują dania i dbają o porządek. 

Uczestnicy finału przyjeżdżają do studio kulinarnego w minimum 5 do maksymalnie 15 osobowej grupie plus opiekun.

W studio kulinarnym znajduje się piec konwekcyjno-parowy, płyty indukcyjne oraz inny sprzęt kulinarny. Istnieje możliwość przywiezienia na finał własnego sprzętu po wcześniejszej konsultacji z organizatorem konkursu.

Podczas zmagań finałowych oceniana będzie również przez jurora technicznego czystość pracy, wykorzystanie produktów, poprawne wykorzystanie technik kulinarnych, oraz posprzątanie stanowiska po zakończeniu pracy.

 

III.  NAGRODY

Nagród rzeczowe dla szkół biorących udział w Finale:

 

I miejsce- wartość 6000,00 zł

II miejsce- wartość 4500,00 zł

III miejsce- wartość 2500,00 zł

Każdy z uczestników otrzyma również fartuch, upominek kulinarny oraz pamiątkowy dyplom.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących podczas

poszczególnych Etapów Konkursu.

- Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do podpisywania list obecności, potwierdzeń odbioru

udzielonych świadczeń oraz innych dokumentów wskazanych przez Organizatora Konkursu,

a związanych z realizacją Konkursu.

- Wybrane przez Organizatora Konkursu Prace oraz relacja z warsztatów zostaną opublikowane na Stronach Internetowych Konkursu, w social mediach – Facebook, Instagram, YouTube lub zostaną wykorzystane w publikacji pokonkursowej.

- Korzystając z okazji prowadzenia projektu dla szkół powstanie publikacja o mięsie wieprzowym która zostanie udostępniona uczestnikom projektu.

- Każda szkoła otrzyma zwrot kosztów produktów wykorzystanych do warsztatów, maksymalnie do kwoty 200 zł brutto za okazaniem faktur zakupowych.

- Każda szkoła biorąca udział w finale otrzyma zwrot kosztów podróży do wskazanego przez Organizatora Konkursu studio Kulinarnego maksymalnie do kwoty 650 zł brutto za okazaniem faktur zakupowych na paliwo lub bilety komunikacyjne.